Who's Online

We have 1 guest online

Anketa

Všetky aktuálne informácie

     o       

Súkromnej materskej škole TatraKUK

nájdete na našej novej stránke

  http://tatrakuk.webnode.sk/Zápis do SMŠ TatraKUK

na školský rok 2016/2017

 sa podľa usmernenia MŠVVaŠ SR uskutoční

od 1.5.2016 do 31.5.2016.

Záujem o umiestnenie dieťatka

v SMŠ TatraKUK môžete nahlasovať priebežne.

 

Materiály