Home Cenník

Deti od 3.rokov

mesačné školné celodenný pobyt                   70,00€

mesačné školné poldenný pobyt                         60,00€


Deti do 3.rokov

mesačné školné deti                                   100,00€

mesačné školné poldenný pobyt                    85,00€


Strava

režijný poplatok za stravu na mesiac                2,00€

celodenná strava/deň                                     3,00€  

poldenná strava/deň                                      2,50€                

Poplatok určený na čiastočnú úhradu nákladov dieťaťa za pobyt v materskej škole je splatný vždy k 1.dňu mesiaca, za ktorý sa poplatok uhrádza.

Preplatky vzniknuté pri odhlásení stravy budú odrátavané v poplatku za mesiac január (za mesiace september - december) a v poplatku za mesiac jún (za mesiace január - máj)

Strava sa odhlasuje SMS správou do 7:30 ráno.

 

Materiály