Home Zápis 2019/2020

Zápis

do Súkromnej materskej

školy TatraKUK

sa uskutoční dňa 13. mája od 8:00 do 12:00

v riaditeľni školy.


Pre školský rok 2019/2020 sa nám odchodom predškolákov do základných škôl uvoľní pravdepodobne 9 miest, ktoré môžeme obsadiť novými deťmi.


V prípade, že po termíne zápisu ostanú voľné kapacity, je možné dieťatko zapísať aj neskôr.

Podrobné informácie o postupe pri prijímaní detí do Súkromnej MŠ TatraKUK sú zverejnené na budove školy.


K zápisu je potrebné priniesť už vyplnenú a pediatrom potvrdenú Prihlášku dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do Súkromnej MŠ TatraKUK, ktorú si môžete prevziať v priestoroch materskej školy v pracovné dni od 6:45 do 16:45, alebo o ňu môžete požiadať a zašleme Vám ju mailom. Na zápis je potrebné prísť aj s dieťatkom a priniesť rodný list dieťaťa k nahliadnutiu.


 

Materiály