Home O SMŠ TatraKUK

Súkromná materská škola TatraKUK je zaradená do Siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej republiky od 1.9.2013. Vznikla transformáciou Detského centra TatraKUK, ktoré fungovalo od 1.6. 2011. V Detskom centre fungovala jedna trieda vekovo zmiešaných detí.

Využívame priestory novopostaveného dvojpodlažného rodinného domu umiestneného v slepej uličke v tesnej blízkosti lesa. K dispozícii máme 2 zatrávnené dvorčeky a 1 ihrisko s tvrdým povrchom, ktoré sa podľa potreby mení na klzisko, dopravné ihrisko, či ihrisko na hokej, či futbal.

Do roku 2019 bola Súkromná materská škola TatraKUK dvoj triedna. V rokoch 2017, 2018 a 2019 sa zápisu do našej materskej školy zúčastnilo viac detí, ako bolo možné prijať. Leto 2019 sa nieslo v znamení stavebného ruchu a SMŠ TatraKUK svoje priestory zdvojnásobila a pribudla nám tretia trieda. Od septembra 2019 má teda Súkromná MŠ TatraKUK tri triedy pre 46 detí.

Materská škola prijíma po konzultácii s rodičmi a následnej dohode aj deti so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami. 

Ak uvažujete o tom, že aj z Vášho dieťatka by mohol byť TatraKUKáč, dohodnite si stretnutie s riaditeľkou už v priebehu školského roka.
 

Materiály